Kontakt

Administratori:

Mirta Matošić, viša knjižničarka

Ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Splitu

E-mail: mmatosic@svkst.hr

Tel/Fax: 021/434 825

Irena Urem, prof. španj. jez., dipl. knjiž.

E-mail: iurem@svkst.hr

Tel/Fax: 021/434 861