Contact

Administratori:

Ana Matijašević Renić, dipl. knjižničarka

Matična služba za istraživanje i razvoj

Sveučilišna knjižnica u Splitu

e-mail:

tel. 021/434 822

Mirta Matošić, viša knjižničarka

ravnateljica

Sveučilišna knjižnica u Splitu

e-mail:

tel.: 021/434 824