Pages

Biološke značajke kovača (Zeus faber) kao kozmopolitske vrste riba
Biološke značajke kovača (Zeus faber) kao kozmopolitske vrste riba
Roberta Frleta
U radu su opisane najvažnije biološke značajke kovača, kao kozmopolitske vrste riba, na temelju dosadašnjih istraživanja. Kovač je gospodarski značajna vrsta, no njegove biološke osobitosti onemogućuju mu brzu obnovu populacija. Dužina prve spolne zrelosti nalazi se u rasponu od 25 – 35 cm što predstavlja najveći problem u stvaranju novih generacija. Ova veličina predstavlja prekretnicu u promjeni prehrane, s manje ribe i rakova na gotovo potpunu prehranu većom ribom. U...
Epidemiologija Cryptosporidium spp. u školjkaša pod antropogenim utjecajem
Epidemiologija Cryptosporidium spp. u školjkaša pod antropogenim utjecajem
Luka Žuvić
U ovom radu predstavljeni su rezultati istraživanja prisutnosti protozoarnog nametnika Cryptosporidium spp. sredozemne dagnje (Mytilus galloprovincialis) izložene antropogenom utjecaju, kao i učinkovitost pročišćavanja bakterije Escherichia coli iz dagnji smještenih u pokusnom sustavu za pročišćavanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Analizirane jedinke prikupljene su na uzgajalištu Stipan Jaz u Marini pokraj Trogira, postavljene u pergolare, te ostavljene dva dana...
Fakultativni i obligatni odnosi riba i spužvi
Fakultativni i obligatni odnosi riba i spužvi
Ivana Mijić
U ovom radu opisani su fakultativni i obligatni odnosi riba i spužvi. Spužve su sesilni filtratorski organizmi s jednostavnom staničnom građom. Unatoč ranjivosti i neprisutnosti pravog obrambenog mehanizma spužve uspješno izbjegavaju predatore. One čine zajednice s različitim skupinama beskralježnjaka i riba, koji žive na površini i u unutrašnjosti spužve. Ti organizmi imaju određene strukturalne prilagodbe za život unutar spužvi, od kojih je najvažnija mala veličina...
Fiziološke značajke jesetri
Fiziološke značajke jesetri
Ivana Mamić
U ovom su radu analizirane glavne fiziološke znaĉajke jesetri, vrsta porodice Acipenseridae od kojih su neke uslijed izloženosti mnogim promjenama u okolišu ugrožene i na rubu izumiranja. Jesetre su slatkovodne ili anadromne ribe, a ponajviše su poznate i gospodarski cijenjene zbog svoje ikre koja se preraĊuje u kavijar. Uz karakteristike rasta, životnog ciklusa, razmnožavanja i njegove kontrole, u ovom su radu analizirane i znaĉajke probavnog i cirkulacijskog sustava ovih vrsta.
Mjerenje pritiska površinskih valova i brzine vjetra u splitskom akvatoriju
Mjerenje pritiska površinskih valova i brzine vjetra u splitskom akvatoriju
Branimir Jurun
U radu je dan opis instrumenta „Quattuor 45“ i definiranje mjere pritiska morskog vala te prikaz mjerenja pritiska morskog vala i brzine vjetra na ispitivanom području. Na samom početku rada, opisano je dosadašnje opažanje morskih valova te teorijski opis valova koji se približavaju obali. U radu je imenovan instrument prema načinu dobivanja podataka te je, uz slike bokocrta i nacrta, opisan instrumenta. Isto tako, opisano je sidrište instrumenta, koje je napravljeno od dva...
Morfološka i morfometrijska obilježja vrste Nephrops norvegicus
Morfološka i morfometrijska obilježja vrste Nephrops norvegicus
Katica Vladanović
Tijekom istraživanja ukupno je prikupljeno i analizirano 188 jedinki škampa, Nephrops norvegicus na području istočnog Jadrana, raspona ukupne dužine tijela od 9,0 do 14,5 cm (11,46 ± 1,07 cm) i mase od 11,00 do 42,50 g (23,83 ± 6,64 g). Dužinsko – maseni rast škampa je negativno alometrijski (b = 2,544). Jedino se odnosi dužine glavenog oklopa (karapaksa) i ukupne dužine tijela (LC/LT), dužine dactylusa i ukupne dužine tijela (L1Q/LT) i dužine prvog para nogu za plivanje i...
Prehrambeni dodaci u proizvodima morskog porijekla
Prehrambeni dodaci u proizvodima morskog porijekla
Antea Matulić
Prehrambeni aditivi ili dodaci koriste se u proizvodnji hrane kako bi se proizvodima produljio rok trajanja ili poboljšala određena svojstva. Dodaci hrani mogu biti prirodni ili umjetni (sintetizirani). U proizvodima morskog ribarstva dodaci se najčešće koriste za sprječavanje oksidacije lipida koja uvelike utječe na kakvoću tih proizvoda te za kočenje rasta mikroorganizama. Današnji prehrambeni trendovi promiču korištenje prirodnih aditiva u proizvodima, jer umjetni u većim...
Preživljavanje riba nakon bijega iz ribolovnih alata
Preživljavanje riba nakon bijega iz ribolovnih alata
Lovre Stanić
U ovom radu analizirani su glavni čimbenici koji uzrokuju stres, ozljede i smrtnost riba nakon bijega iz ribolovnih alata, a ponajviše iz povlačne mreže koće. Glavni obrađeni čimbenici su: utjecaj veličine i oblika mrežnih oka, veličina ribe, iscrpljujuće plivanje, vremenski uvjeti na moru, temperatura mora, trajanja potega i posljedice ozljeda kože. Objašnjeni su i čimbenici koji uzrokuju smrtnost ribe ulovljene koćom nakon odbacivanja s palube, poput prisutnosti plivaćeg...
Procjena starosti patarača u istočnom Jadranu na temelju morfologije i morfometrije otolita
Procjena starosti patarača u istočnom Jadranu na temelju morfologije i morfometrije otolita
Nika Ugrin
U ovom radu istražena je procjena starosti patarača Lepidorhombus boscii i Lepidorhombus whiffiagonis u istočnom Jadranu na temelju morfologije i morfometrije otolita. Istražene su 162 jedinke L. boscii i 45 jedinki L. whiffiagonis. Dužinski raspon za L. boscii iznosio je od 15 do 27,4 cm (19,99 ± 3,07). Dužinski raspon za L. whiffiagonis iznosio je od 12,9 do 29,3 cm (20,13 ± 4,06). Vrijednost alometrijskog koeficijenta za L. boscii iznosi 3,2961, dok za L. whiffiagonis iznosi...
Prodori morske vode u riječna korita
Prodori morske vode u riječna korita
Josip Šarlija
Tema ovog rada su prodori morske vode u riječna korita. Prikazana su istraživanja na tri hrvatske rijeke Neretvi, Jadru i Rječini. Primjeri zaslanjivanja korita rijeke Neretve prikazani su pomoću numeričkog modela stratificiranog strujanja. Pri analizi zaslanjivanja ušća rijeke Jadro, primijenjen je identičan model kao i u slučaju Neretve, a u proučavanju procesa zaslanjivanja ušća Rječine korištena je regresijska analiza. U uvodnom dijelu rada opisan je utjecaj rijeka na more,...
Raspodjela heterotrofnih bakterija u dubokom Jadranu
Raspodjela heterotrofnih bakterija u dubokom Jadranu
Goran Matošić
U ovom radu je detaljno prikazana raspodjela heterotrofnih bakterija, heterotrofnih nanoflagelata, skupina heterotrofnih bakterija s visokim i niskim udjelom nukleinske kiseline u ukupnoj populaciji, bakterijske proizvodnje te su određeni mehanizmi kontrole bakterijske populacije na tri postaje smještene u otvorenom dijelu srednjeg i južnog Jadrana. Istraživanje je provedeno sezonski, od ožujaka do studenog 2013. godine. Analizom podataka utvrđeno je da su istraživana područja...
Raspodjela virusa u dubokom Jadranu
Raspodjela virusa u dubokom Jadranu
Ante Piplović
U okviru ovog rada analiziran je sastav mikrobnih zajednica mezopelagičkog i batipelagičkog područja srednjeg i južnog Jadranskog mora. Analizirana je brojnost virusa, heterotrofnih bakterija, heterotrofnih nanoflagelata, cijanobakterija roda Synechococcus i Prochlorococcus. Određen je omjer virusa i bakterija i bakterijska produkcija, te su unutar skupine heterotrofnih bakterija prikazani udjeli High Nucleic Acid (HNA) i Low Nucleic Acid (LNA) grupa. Određene su koncentracije...

Pages